MotorInfo

UNIQA navyšuje před sezonou částky krytí u cestovního pojištění

3.6.2014 13:31
UNIQA navyšuje před sezonou částky krytí u cestovního pojištění

UNIQA pojišťovna se rozhodla před zahájením hlavní turistické sezony navýšit limit krytí u cestovního pojištění.

Hlavní minimální tarif pro krytí léčebných výloh a asistenčních služeb posunula ze tří na pět milionů korun. Učinila tak v reakci na loňské oslabení kurzu koruny, které zásahy v zahraničí prodražilo. Dále rovněž vyhodnotila předchozí sezony, během nichž řešila řadu vážných událostí v daleké cizině, jejichž úhrada meziročně podstatně vzrostla. Navýšení limitu krytí provedla UNIQA bezplatně a výši pojistného nemění.

V uplynulých dvou sezonách řešila UNIQA téměř 500 hospitalizací, více než 200 repatriací do ČR a 15 úmrtí v zahraničí. Akutní onemocnění tvořilo 74 % všech případů, zbytek jsou úrazy. V roce 2013 bylo třeba pomoci turistům nejčastěji v Řecku (v roce 2012 v Egyptě). Klienti byli nejčastěji hospitalizováni v obou letech v Turecku, naopak nejčastěji bylo nutné repatriovat klienty do ČR v obou sledovaných letech z Itálie. Nejdražší případy zásahu byly zaznamenány ovšem v USA, Austrálii, Indonésii, Číně a Norsku. Ukazuje se, že vzdálenější a exotičtější destinace jsou čím dál vyhledávanějšími cíli. Případná pomoc turistům v nouzi je tam však vždy spojena s vyšší náročností z hlediska logistiky i financí.

Zásadním faktorem nákladnosti zásahu je také věk pojištěného klienta. Ze statistik vyplývá, že zatímco průměrné pojistné plnění ve věkové kategorii do 18 let se blíží 7 tisícům Kč, v kategorii nad 70 let činí téměř 60 tisíc Kč. A seniorů na cestách neustále přibývá.

„Rozhodně doporučuji sjednání cestovního pojištění. Jde o zanedbatelný výdaj, který vyřeší závažné problémy. Například sjedná-li si rodina výhodné rodinné cestovní pojištění UNIQA, činí investice do cestovního pojištění průměrně necelé 1 % z ceny dovolené,“ říká vedoucí odboru úrazového a cestovního pojištění UNIQA pojišťovny RNDr. Petr Kouba, a dodává: „Přitom nejde jen o léčebné výlohy a služby asistentů na telefonu, jejichž erudice je v nouzi prakticky nenahraditelná. Komplexní tarif chrání všechny turisty i pro případ úrazu, a také pro případ neúmyslně způsobené újmy na zdraví nebo škody na majetku jiných osob. Nezřídka se nároky na náhradu vyšplhají do milionů korun. Za poslední dva roky jsme řešili několik desítek takových nešťastných událostí.“

UNIQA i nadále garantuje zdarma zahrnutí plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit fakultativně přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru či banánu, parasailing, potápění s instruktorem, apod.), již do základního pojištění. Stejně je bezplatné prodloužení cestovního pojištění z důvodu zásahu vyšší moci.