MotorInfo

Storno poplatky Allianz kryjí nová rizika

11.6.2012 13:37
Storno poplatky Allianz kryjí nová rizika

Allianz reaguje na nová přání dovolenkářů a její cestovní pojištění letos kryje i riziko storna zájezdu kvůli rozvodu a výpovědi.

V posledních čtyřech měsících stoupl dvojnásobně počet klientů Allianz, kteří si sjednávají pojištění storno poplatků. Lidé si pořizují zájezdy do zahraničí s velkým předstihem. Výhodný nákup několik měsíců před cestou však bývá spojený s většími riziky, počínaje onemocněním cestujících až po majetkovou škodu, způsobenou například řáděním živlů. Mezi rizika, která kryjí pojištění storno poplatků, Allianz nově zařadila také podání žádosti o rozvod a nedobrovolnou výpověď ze zaměstnání.

Rezervujte si svoji dovolenou včas, budete mít velký výběr a ušetříte, lákají cestovní kanceláře a zákazníci na takovou nabídku slyší – některé mají již na podzim vyprodané určité termíny letních pobytů na další rok. Co když se však dvojice, chystající se
na společnou dovolenou, rozejde ještě předtím, než na ní odjede? „Vycházeli jsme ze zkušeností klientů a hlavně situací, které musejí řešit a kvůli kterým zájezd stornují a proto jsme nově zahrnuli do pojištění storna i několik nestandardních rizik, jako je podání žádost
o rozvod, obdržení nečekané výpovědi zaměstnavatelem a v neposlední řadě zmeškání odjezdu dopravního prostředku z České republiky do zahraničí zrušením nebo zkrácením linek veřejné dopravy,“ říká Hana Páleníková z oddělení správy smluv cestovního pojištění Allianz.

„Eventualit, které se mohou do samotného odjezdu přihodit, je mnoho. Zvlášť pokud jde
o rodiny s dětmi, které kupují zájezd kvůli slevě ve velkém časovém předstihu,“ upozorňuje Páleníková. K běžným důvodům storna zájezdu, jako jsou akutní onemocnění, úraz, úmrtí pojištěného, spolucestujících nebo jiné blízké osoby, či značná škoda na majetku v místě bydliště, jako je například postižení povodní, nebo jiným živlem, přidala před letošní turistickou sezonou Allianz ještě další, ne zcela tradiční rizika.

Mezi další letošní novinky patří rozšíření ročních sazeb pro opakované pobyty až do 45 dnů, automatické prodloužení  konce pojištění, pokud se pojištěný z důvodu omezení dopravy kvůli občanským nepokojům, stávce, nebo přírodní katastrofě nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. „Z pojištění zavazadel je pak nově hrazen pronájem náhradního sportovního vybavení v případě ztráty nebo zpoždění zavazadla až do pěti tisíc korun, z pojištění odpovědnosti pak škody způsobené psem nebo kočkou na zdraví i majetku do 20 tisíc korun,“ doplňuje Pavla Formánková z oddělení cestovního pojištění Allianz.

V roce 2011 evidovala Allianz pojišťovna téměř 380 tisíc smluv cestovního pojištění, ať už pro jednotlivce, nebo celé rodiny, či skupiny turistů. Nejčastěji byly v jedné smlouvě pojištěny dvě osoby – buď dva dospělí, nebo jeden dospělý spolu s jedním či dvěma dětmi.
Po různých pojistných událostech platila náhradu škody téměř 7 tisícům klientů. Nejčastěji se úhrady za ošetření nebo jinou škodu pohybovaly v řádu desítek tisíc korun, ale výjimkou nebyly ani milionové platby, například za léčbu na druhé straně kontinentu v Kolumbii nebo Číně s následným leteckým transportem zpět do republiky.

Základem cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh, k němu si zhruba pětina klientů sjednává pojištění storno poplatků. Každý dvanáctý klient si do pojištění zahrne připojištění zavazadel. Nejčastěji hlášenými letními škodami jsou jednoznačně onemocnění - žaludeční a trávicí problémy, chřipka nebo zánět průdušek, sluneční alergie a další alergické reakce či akutní zubní ošetření.