MotorInfo

Přísnější pokuty v Bosně a Hercegovině

19.2.2017 16:32
Přísnější pokuty v Bosně a Hercegovině

ÚAMK informuje o dlouho očekávané změně zákona o bezpečnosti silničního provozu na vozovkách Bosny a Hercegoviny, která nabývá účinnosti dnem 15. února 2017.

Bezpečnost silničního provozu v Bosně a Hercegovině je jednou z nejhorších v Evropě. Dokládá to fakt, že v tak malé zemi během posledního desetiletí došlo k téměř 3 600 úmrtím na silnicích. Je to dáno jak špatným dodržováním stávajících předpisů, tak i legislativou samotnou, která neodpovídala současnému stavu. Doposud byl v platnosti zákon z roku 2006.

Na nových předpisech se podíleli odborníci státní komise. Pracovali v ní i specialisté místního automotoklubu BIHAMK. Je na místě uvést, že nejde o nějakou novelu, ale zásadně nový předpis moderního pojetí. Současnosti také nově odpovídají i sankce za jeho porušování, což se samozřejmě může dotknout i zahraničních, tedy i českých motoristů. Ti by neměli být zaskočení tím, že mnohem přísnější dopravní pokuty představují až několika set procentní zvýšení pokut. ÚAMK proto ve spolupráci s partnerským automotoklubem BIHAMK připravil přehled nejzávažnějších dopravních přestupků a postihů, kterých by se měli motoristé vystříhat při jízdě v Bosně a Hercegovině.

 • Telefonování a držení mobilního telefonu za řízení, nebo rozptylování se audio nebo video zařízením za jízdy. Pokuta 50 - 150 EUR.
 • Je-li mobilní telefon nebo jiné zařízení používáno prostřednictvím sluchátek v obou uších u cyklisty nebo ostatními řidiči jednostopých vozidel, může být uložena pokuta od 20 EUR, u chodců může být uložena pokuta od 20 EUR.
 • Jízda bez zapnutých bezpečnostních pásů (platí pro řidiče a všechny cestující ve vozidle). Pokuta 50 - 150 EUR.
 • Je-li dítě mladší 12 let během jízdy na předním sedadle, může být uložena pokuta 200 - 500 EUR.
 • Pokud řidič odmítne testování na drogy nebo přítomnost alkoholu v krvi, musí zaplatit pokutu 200 - 500 EUR.
 • Řízení bez řidičského průkazu, pokuta 200 - 500 EUR.
 • Jízda v neregistrovaném vozidle, může být udělena pokuta 200 - 500 EUR.
 • Řidič, který se agresivně rozjíždí s vozidlem a způsobuje i vysokou hladinu hluku, může být pokutován 25 - 125 EUR.

Překročení stanoveného rychlostního limitu:

 • o více než 30 km/h, pokuta od 200 do 500 EUR,
 • mezi 20 až 30 km/h nad povolenou rychlost, může být uložena pokuta 50 - 150 EUR,
 • mezi 10 až 20 km/h nad povolenou rychlost, pokuta 25 EUR.

Řízení pod vlivem alkoholu:

 • podíl alkoholu více než 1,5 g/1 kg hmotnosti: 200 - 500 EUR pokuta, navíc může být osoba zadržena ve vazbě na policejní stanici, a to maximálně po dobu 12 hodin,
 • mezi 0,8 až 1,5 g/1 kg, pokuta  50 - 150 EUR,
 • mezi 0,3 a 0,8 g/1 kg, pokuta 25 - 125 EUR,
 • do 0,3 g/1 kg (pouze pro řidiče mladší než 21 let, profesionální a začínající řidiče), pokuta 25 EUR.
  Ilustrační foto:J.Svoboda