MotorInfo

Pozor na problémy při služebních cestách

8.4.2013 10:49
Pozor na problémy při služebních cestách

Cestujete služebně do zahraničí? Pozor, podle nejnovějšího globálního průzkumu Allianz pojišťovny má každý třetí člověk na služební cestě problémy.

Téměř třetina ekonomicky aktivního obyvatelstva ve vyspělé Evropě musí čas od času vycestovat na služební cestu. Z nejnovějšího globálního průzkumu Allianz pojišťovny vyplynulo, že téměř každý třetí člověk na ní zažije problémy, nejčastěji se zavazadly nebo na silnici. Kromě toho  studie ukázala, že zaměstnanci se domnívají, že cestovní pojištění, které se váže k jejich kreditní kartě, jim poskytuje dostatečnou ochranu. Odborníci na cestovní pojištění však varují - toto  přesvědčení je mylné.

"Rizika na služebních cestách jsou velmi podceňována, a to jak muži, tak ženami," komentuje mezinárodní zjištění Dr. Johann Oswald, člen představenstva společnosti Allianz Group v Rakousku.  Před odjezdem na služební cestu si určitě riziko připouští pouze necelá dvě procenta z dotázaných. Ve skutečnosti se jich však více než 30 procent musí na cestě vypořádat s nějakým nebezpečím nebo problémem. Nejčastěji to jsou ztracená zavazadla – ve 14 %, dalších 10  % dotazovaných mělo na služební cestě nehodu, poruchu, nebo jiný problém s vozidlem, každému 12. cestujícímu něco ukradli na ulici, každému 16. pak v ubytovacích prostorách. Další problémy způsobila doprava na letišti, téměř 4 % pracovníků se potýkali se ztrátou dokladů či jiných důležitých dokumentů.

Nejčastější škody, které Allianz pojišťovna v Česku likviduje, jsou z pojištění zavazadel. Obvykle se manažerům nadnárodních společností při cestování do zahraničí zpozdí nebo ztratí zavazadla a výjimkou nejsou případy, kdy se tito lidé stanou dokonce obětí loupeže.

„V takových případech je důležité, aby zaměstnanci, kteří cestují s firemní výpočetní technikou, tedy hlavně s notebooky a telefony, měli pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou na věcech svěřených zaměstnavatelem. Klasické cestovní pojištění totiž nehradí škodu na věcech vypůjčených nebo sloužících k podnikání. Osobní věci pojištěného, které si na služební cestu sbalil, jsou samozřejmě pro případ krádeží pojištěny,“ radí Kateřina Krenarová z úseku likvidace škod z cestovního pojištění Allianz.

Cestujícím se nevyhýbají ani zdravotní neduhy - nejčastějšími pracovními úrazy jsou poraněné oči a končetiny při výkonu manuální práce u pracovníků, které do zahraničí vysílá a také je pojišťuje český zaměstnavatel. „Loni jsme měli bohužel i jeden velmi těžký úraz pracovníka ve stavebnictví. A protože své zaměstnance a celé jejich rodiny u nás také pojišťují firmy, které je vysílají na dlouhodobý pobyt do zahraničí, v těchto případech nejčastěji platíme klasická akutní onemocnění typu viróza, infekce, drobné úrazy vzniklé při běžné denní činnosti i mimo zaměstnání a podobně,“ doplňuje K. Krenarová.

Kam Evropané jezdí pracovně nejčastěji? Na prvních místech jsou Rakousko, Německo, Švýcarsko a Itálie a tyto země byly klasifikovány pro pracovní cestování také jako nejbezpečnější. Dobré bezpečnostní „skóre“ mají i další západoevropské země, dále pak Japonsko a USA. Také Česká republika se zařadila mezi bezrizikové a oblíbené země, 79 % obchodníků, kteří sem přijíždějí, u nás cítí jistotu bezpečí. Naopak obchodní cestující mají nepříjemné pocity na cestách do Ruska, Brazílie, Rumunska nebo pobaltských států, které se pro tři z deseti jeví jako rizikové. Česká republika je také sedmou nejnavštěvovanější zemí, kam Evropané za obchody přijíždějí. Naopak naši pracovníci se nejčastěji vydávají na Slovensko, do Německa a Rakouska.

Více než polovina účastníků loňských zahraničních pracovních cest se domnívala, že dostatečné cestovní pojištění skýtají jejich kreditní karty a vlastním privátním cestovním pojištěním se „krylo“ jen 15 % cestujících. Stejné procento pak vůbec nevědělo, že by se mělo nějak pojistit, nebo vědomě cestovalo bez pojištění. "Málokdo tuší, jaký typ pojištění je v kartě vlastně zahrnut, zda limit pojistného plnění je dostatečný, jaká je spoluúčast, zda jsou součástí nepřetržité asistenční služby… Těch nekomfortních služeb, nebo dokonce výluk může být i mnohem víc,“ uvádí Hana Páleníková z úseku cestovního pojištění Allianz.

Allianz pojišťovna v Čechách nabízí klientům, ať už jedou jako turisté, nebo na pracovní cestě  individuální cestovní pojištění jako balíček s neomezeným limitem léčebných výloh. Kromě klasického pojištění má pro účely pracovních cest připravena i výhodná skupinová pojištění pro firmy, které lze sjednat administrativně nenáročnou formou, ať už prostřednictvím internetové aplikace nebo speciálně připravené smlouvy na žádost partnera. V těchto smlouvách je zohledněn počet osob a procestovaných dní v roce a firmy mohou využít také rozšířené pojištění stornovacích poplatků, tzv. pojištění zrušení pracovní cesty. „Toto pojištění kryje i zcela specifická rizika jako jsou zrušení plánované cesty nejen kvůli nečekanému úrazu nebo onemocnění, ale i kvůli pouhému rozhodnutí obchodního partnera, nebo kvůli vízovému zpoždění bez vlastního zavinění,“ doplňuje Hana Páleníková.