MotorInfo

OMV nabízí kompenzaci uhlíkové stopy

7.6.2021 14:41
OMV nabízí kompenzaci uhlíkové stopy

OMV nabízí firmám možnost kompenzovat jejich uhlíkovou stopu.

OMV nabízí Klimaticky neutrální tankování firemním zákazníkům již v 8 zemích: v České republice a na Slovensku, v Rakousku, Německu, Maďarsku, Slovinsku, Rumunsku a Bulharsku. Firma samotná jde příkladem a do iniciativy zapojila také svůj vlastní vozový park. Přispět v boji proti globálnímu oteplování mohou nyní i velkoodběratelé pohonných hmot a držitelé palivových karet.

Po úspěšných pilotních fázích pro společnosti s vozovým parkem na rakouském a slovinském trhu počátkem roku 2020 zavedla společnost OMV službu, která nabízí firemním zákazníkům možnost kompenzovat emise CO2 na jejich vlastní náklady, také v dalších zemích včetně Česka. Tuto neziskovou iniciativu, která shromažďuje prostředky pro finanční projekty na ochranu klimatu, může podpořit každý firemní zákazník OMV vlastnící velkokapacitní nádrž na pohonné hmoty, stejně jako zákazník používající palivové karty OMV. Zákazníci si sami mohou zvolit, jakou část uhlíkové stopy vytvořené svým vozovým parkem chtějí kompenzovat.

„Chceme našim zákazníkům nabídnout možnost kompenzovat jejich emise oxidu uhličitého, které vznikají spalováním nafty nebo benzinu a nelze se jim vyhnout. Touto cestou našim zákazníkům umožňujeme, aby tankovali klimaticky neutrálním způsobem na své vlastní náklady,“ říká Dušan Kotas, prokurista společnosti OMV Česká republika.

Dobrovolné kompenzování emisí CO2 představuje spolu s redukováním množství uhlíku prevenci a je neoddělitelnou součástí celistvého přístupu k ochraně klimatu. Investováním do mezinárodně uznávaných a certifikovaných projektů na kompenzování uhlíku dochází k vyvažování emisí, které se generují fosilními produkty OMV. To zaručuje klimatickou neutralitu používaných produktů. OMV spolupracuje se společností ClimatePartner, která je lídrem v poskytování řešení klimatických opatření, protože zákazníkům nabízí možnost podporovat projekty, jako například opětovné zalesňování či využívání obnovitelných zdrojů energie. Globální oteplování není lokální záležitostí, emitovaný CO2 nezůstává na jednom místě, ale rozptyluje se v atmosféře se životností až 120 let. Projekty na ochranu klimatu v rámci boje proti globálnímu oteplování snižují množství CO2 v atmosféře.

S palivovou kartou OMV Climate Neutral Card nabízí OMV všem společnostem možnost kompenzovat emise CO2 buď za každý zakoupený litr paliva, nebo za množství, které si zákazník sám individuálně zvolí. Prostřednictvím zákaznického portálu ClimatePartner mohou zákazníci OMV sledovat objem neutralizovaného CO2 a získat certifikát prokazující vykompenzované množství.

OMV neutralizuje uhlíkovou stopu svého vlastního vozového parku. „Všichni naši zaměstnanci přešli na klimaticky neutrální palivové karty. Tímto způsobem se i my podílíme na boji proti klimatickým změnám, protože ochrana klimatu se týká každého z nás,“ říká Country Card sales manager CZ Daniel Šiller.

Společnost OMV se navíc zavázala, že iniciativou „Klimaticky neutrální tankování“ nebude žádným způsobem generovat zisk. To znamená, že veškeré prostředky spojené s touto službou jsou alokovány na certifikované projekty po celém světě.

Vše o klimaticky neutrálním tankování OMV najdete zde. Objem emisí CO2 ze spotřeby pohonných hmot lze na základě výpočtu kompenzovat prostřednictvím portfolia projektů OMV na ochranu klimatu. Cena odpovídá navýšení cca 0,15 Kč/litr na 1 litr nafty a 0,13 Kč/litr benzinu.

Foto: OMV