MotorInfo

Nové technologie svícení pro Peugeot 308 a 308 SW

25.8.2021 08:53
Nové technologie svícení pro Peugeot 308 a 308 SW

Přední a zadní světlomety se staly klíčovými elementy vozidel. Jsou příkladem synergie, kdy technologie slouží designu, a naopak design slouží technologii. 

Od samotných počátků, prvního vozu Peugeot Type 1 z roku 1899, po současnou éru reprezentovanou novými modely Peugeot 308 a 308 SW probíhal rychlý a nepřetržitý vývoj v oblasti svícení, a to jak z hlediska technologií a funkčnosti, tak i designu. Světlomety byly primárně navrženy jako bezpečnostní prvky pro osvětlení a signalizaci, postupem času se ale staly také základním nástrojem pro posílení identity modelů značky Peugeot a pro jejich identifikaci na první pohled.

Zavedení technologie LED v roce 2012 zcela změnilo světelné schopnosti a tvar světlometů. LED diody nabízejí díky svému výkonu a kompaktnosti designérům větší svobodu při tvorbě osvětlovacích prvků, osvobozují je od omezení, která představovaly předchozí technologie (halogenové a xenonové), pokud jde o tvar a velikost, a umožňují jim doslova hrát si se světlem. Z technologického hlediska se světlo vyzařované LED diodami jeví jako bílé stejně jako u xenonových světlometů. Ve skutečnosti je toto světlo modré. Prochází vrstvou fosforu, která pohlcuje velkou část modrého spektra a dodává diodě LED její charakteristickou bílou barvu.Kromě toho, že mají LED diody 10 až 15 krát delší životnost než halogenové žárovky, spotřebovávají velmi málo elektrické energie a přispívají tak ke snížení emisí CO2.

Díky technologii LED se na u nových modelů Peugeot 308 a 308 SW objevuje charakteristický světelný podpis značky. LED světlomety tvoří součást výbavy už od základních verzí. V úrovních výbavy GT/GT Pack jsou vozy Peugeot 308 a 308 SW vybaveny adaptivními světlomety Full LED s maticovou technologií Peugeot Matrix LED Technology. Zajišťují následující funkce: 

  • Denní svícení zajištují LED světlomety ve tvaru tesáku, což je světelný podpis, který značka představila v roce 2018 u vozu Peugeot 508.
  • Potkávací světlo se skládá ze čtyř LED diod, které dohromady vytvářejí dostatečně silný světelný paprsek.
  • Funkci dálkových světel zajišťuje maticový modul složený z dvaceti LED diod, které přidávají svůj světelný paprsek ke světlu potkávacích světel. Zde se uplatní adaptivní funkce systému, protože těchto dvacet modulů se zapíná a vypíná a mění svůj světelný výkon individuálně a plynule v závislosti na vnějších podmínkách.

Kamera v horní části čelního skla analyzuje prostředí a přizpůsobuje rozsvícení a intenzitu jednotlivých LED diod v soustavě. Světelný paprsek se díky tomu automaticky nastavuje tak, aby poskytoval optimální osvětlení a dálková světla byla vždy zapnutá, aniž by oslňovala ostatní vozidla. Jakmile se Peugeot 308 ve tmě přiblíží k jinému vozu (v protisměru i ve stejném směru), analyzuje a sleduje jeho pohyb. Světelné segmenty dálkového světla se kolem detekovaného vozidla vypnou a vytvoří stínový tunel, takže řidič jiného vozidla není oslněn, ale okolí zároveň zůstává jasně osvětleno. Peugeot Matrix LED Technology vozů Peugeot 308 a 308 SW zajišťuje jednak optimální osvětlení, aniž by docházelo k oslnění okolních řidičů, ale navíc dokáže automaticky přepínat mezi různými režimy osvětlení v závislosti na vnějších podmínkách: 

  • Režim ve městě: jakmile se vůz pohybuje rychlostí od 0 do 50 km/h, zapnou se potkávací světla. 
  • Režim mimo město: při rychlosti 50 až 110 km/h se přední světlomety přepnou na dálková světla. To znamená, že svítí na 100 % svého potenciálu. 
  • Režim na dálnici: při rychlosti vyšší než 110 km/h po dobu nejméně 5 sekund změní světlomety Peugeot Matrix LED Technology úhel dálkových světel (+0,4 %) tak, aby osvětlovaly větší vzdálenost – samozřejmě bez oslňování ostatních řidičů. Jakmile vozidlo jede déle než 5 sekund rychlostí nižší než 90 km/h, světelný paprsek se vrátí do původního úhlu.

Na přední světlomety Peugeot Matrix LED navazují zadní full LED světla se třemi drápy, které jsou charakteristickými prvky vozů Peugeot 308 a 308 SW. Tvoří nedílnou součást vzhledu zadní části vozu a díky jejich jedinečnému designu jsou nové modely na první pohled rozpoznatelné jak zepředu, tak zezadu.

Foto: Peugeot