MotorInfo

Největší robot v historii automobilky Seat

27.8.2021 15:55
Největší robot v historii automobilky Seat

Největší robot v historii společnosti Seat S.A. rozšiřuje řady dalších více než 2 200 robotů, kteří spolupracují na výrobě nejnovejších modelů společnosti

Výška více než dva a půl metru a hmotnost tři tuny. To jsou základní parametry nového gigantu ve výrobním závodě Martorell. Největší robot v historii výrobního závodu rozšiřuje řady dalších více než 2 200 robotů, kteří spolupracují při montáži nejnovějších modelů společnosti.

Mnoho dílů, které tvoří „puzzle“ zvané automobil, má hmotnost stovky kilogramů. Při jejich montáži se tato hmotnost násobí. „Pro přepravu a montáž největších automobilových dílů, aniž by byla jakkoli dotčena jejich struktura, jsme museli použít velkého robota," říká Miguel Pozanco, vedoucí oddělení robotiky ve společnosti Seat.Tento bezmála třímetrový robot dokáže zajistit montáž tří nejtěžších automobilových dílů, tvořících boční část vozu. Jejich hmotnost je téměř 400 kilogramů.

Martorell má již dva tyto obrovské roboty. V karosárně pracují vedle sebe a doplňují dalších 2 200 robotů v celém montážním závodě. Spolupráce robotů a 1 700 zaměstnanců umožňuje vyrábět jednu kompletní karoserii každých 68 sekund. Využitím robotů se zjednodušuje část procesu montáže vozidel a zmenšuje se prostorová náročnost montážní linky. „Tito roboti zajišťují montáž klíčových částí vozidla, například bočních stěn.Navíc mohou souběžně vykonávat dva pracovní úkony, protože dokážou zvedat těžší předměty. Současně zvyšují kvalitu výroby," říká Pozanco.

Seat používá i jiné roboty, které mají užitečnou hmotnostaž 700 kilogramů, ale v tomto případě musejí roboti zvládat práci s těžkými předměty ve vzdálenosti čtyř metrů. „Mezi hmotností, kterou dokáže robot přenášet, a jeho dosahem existuje souvztažnost. Jinými slovy je rozdíl držet kbelík vody v ruce svěšené podél těla a v natažené ruce. Tento gigant dokáže přenášet 400 kilogramů v téměř čtyřmetrové vzdálenosti od své středové osy," vysvětluje vedoucí oddělení robotiky. Jedná se o velkou inovaci, protože jeden robot umí spojit tři boční díly a přenést je do svařovací zóny, aniž by byl k manipulaci s těmito díly zapotřebí další robot. Toho bylo dosaženo využitím lineární osy, která umožňuje pohyb v rozsahu již zmíněných čtyř metrů.

Roboti jsou vybaveni softwarem, který umožňuje vzdálený monitoring všech provozních dat, například spotřeby elektromotorů, teploty, točivého momentu a zrychlení. „Na základě analýzy těchto dat můžeme předvídat neočekávané události. Jinými slovy nám to umožňuje uskutečňovat prediktivní údržbu, která nepřetržitě zajišťuje kvalitu a preciznost," dodává na závěr Miguel Pozanco.

Foto: Seat