MotorInfo

Michelin vzdělává řidiče

26.4.2017 14:27
Michelin vzdělává řidiče

Společnost Kantar TNS uskutečnila na zadání firmy Michelin mezi českými řidiči průzkum, který ověřuje jejich znalosti v oblasti kontroly tlaku huštění pneumatik.

Výsledky ukazují, že většina z nich zná negativní účinky jízdy s nedostatečně nahuštěnými pneumatikami. Nejčastěji zmiňovanými důsledky je rychlejší opotřebení pneumatik a snížení bezpečnosti. Tato rizika připomíná řidičům také vzdělávací kampaň Michelin nazvaná „Tlak pod kontrolou“.

V průzkumu společnosti Kantar TNS*, uskutečněném na žádost firmy Michelin, byli řidiči požádáni, aby uvedli důsledky jízdy s příliš nízkým tlakem vzduchu v  pneumatikách. Více než polovina z nich (55 %) uvedla jako jeden ze tří nejzávažnějších důsledků rychlejší opotřebení pneumatik, 46 % poukázalo na nižší jízdní bezpečnost a 43 % na horší jízdní vlastnosti vozidla. Za těmito důsledky následovala vyšší spotřeba paliva (36 % řidičů) a snížená přilnavost vozidla (33 % řidičů).

Na všechny tyto negativní vlivy jízdy s nedostatečným tlakem huštění upozorňuje rovněž Michelin ve své vzdělávací kampani „Tlak pod kontrolou“. Odborníci připomínají, že správný tlak huštění má vliv na:

  • jízdní bezpečnost, protože zajišťuje větší přilnavost, zkracuje brzdnou dráhu a snižuje riziko prasknutí pneumatiky;
  • odolnost pneumatiky, čímž prodlužuje její životnost o  jednu sezónu;
  • ekonomičnost a ekologičnost jízdy, protože snižuje spotřebu paliva o přibližně 0,3 l na 100 km.

Otázka bezpečnosti z hlediska správného tlaku huštění pneumatik by pro české řidiče měla být zásadní, protože podle průzkumu společnosti Kantar TNS, uskutečněného na zadání firmy Michelin, téměř dva ze tří řidičů (64 %) považují pneumatiky za jeden ze tří nejvýznamnějších prvků pro zajištění jízdní bezpečnosti. Vyšší počet odpovědí měl pouze brzdový systém, který uvedlo 96 % respondentů. Řídicí systém uvedlo 60 % řidičů.

Více doporučení a pravidel ohledně správného tlaku vzduchu v pneumatikách je možné nalézt na stránkách www.tlakpodkontrolou.michelin.cz. Na stránkách akce se nachází rovněž materiály připravené známým automobilovým závodníkem Tomášem Engem, který se do této vzdělávací akce zapojil. „Tlak pod kontrolou“ je kampaň, kterou Michelin pořádá po celé Evropě.

 

*Výzkum uskutečněný v únoru 2017 na žádost společnosti Michelin výzkumným centrem Kantar TNS prostřednictvím internetu na reprezentativním vzorku aktivních řidičů.

 

Ilustrace:Michelin