MotorInfo

Jak postupovat, když se na dovolené něco stane?

31.7.2015 09:54
Jak postupovat, když se na dovolené něco stane?

Během prázdnin nikdo nechce řešit nepříjemnosti. I přesto však mohou nastat a mnohdy jim nelze zabránit. Při letní dovolené v zahraničí bohužel dochází k situacím, v nichž zkrátka potřebujeme pomoc.

Mezi ty nejčastější patří onemocnění a úrazy (např. poranění od živočichů), ale i způsobení škody třetí osobě, zrušení letu nebo zpoždění dodání zavazadel. Jak ale nejlépe postupovat, když se v zahraničí něco přihodí?

Základním předpokladem je uzavřít kvalitní cestovní pojištění, které poskytuje komplexní ochranu. Kromě pojištění léčebných výloh (nejlépe s neomezeným krytím) by mělo pokrývat i další rizika. Na trhu je dnes ze strany pojišťoven nabízeno několik druhů pojištění. Díky tomu je možné srovnání jednotlivých rozsahů, limitů a především poskytovaného servisu. Mít kvalitní pojištění ale není vše - důležité je i zachování správného postupu, když událost nastane.

Prvním krokem by měl být vždy kontakt s asistenční službou pojišťovny - pomoc může zahrnovat sdělení potřebných informací, zajištění určité služby, zprostředkování komunikace. Při ošetření v zahraničí by asistence měla zcela převzít koordinaci a komunikaci se zdravotnickým zařízením pro poskytnutí té nejlepší péče a zároveň vyřešit úhradu nákladů za ošetření. To samé platí i když klient způsobí škodu třetí osobě nebo při nekorektním chování letecké společnosti v případě zpoždění zavazadel.

Právě z tohoto důvodu je při výběru pojišťovny důležité nehledět pouze na cenu a rozsah, ale i na podporu asistenční služby. Společnost AXA Assistance poskytuje klientům nonstop asistenční služby a díky široké síti poboček je schopna zajistit rychlou pomoc kdekoliv na světě. Dle vyhodnocení AXA Assistance jsou v zahraničí nejčastěji řešena ošetření u lékaře z důvodu nachlazení, šlápnutí na mořského ježka, zažívacích obtíží a drobných úrazů.

Asistenční služba je naší hlavní prioritou. Snažíme se kvalitně koordinovat procesy a rychle řešit s nemocnicemi úhradu nákladů. To pro klienty znamená úlevu, protože je pro ně mnohdy komplikované komunikovat v cizím jazyce. Servis ale samozřejmě poskytujeme i u všech dalších typů škod, které jsou zahrnuty v našem cestovním pojištění,“ vysvětluje podstatu asistenční služby AXA Assistance Jaroslav Holý.

Vzniklou škodu je třeba ihned co nejpřesněji zadokumentovat. U lékařského ošetření si vyžádejte čitelnou lékařskou zprávu z ošetření či hospitalizace a účty za léky. V případě vzniku odpovědnosti za škodu zajistěte svědky, fotografie a vyplňte příslušné formuláře včetně podpisu zúčastněných. Pokud to situace vyžaduje, vyžádejte si i kopii policejního protokolu. U poškozených zavazadel mohou být v průběhu likvidace škody vyžádány zpětně i doklady o koupi.

Současná legislativa umožňuje nahlásit pojišťovně škodu vzniklou v zahraničí zpětně až v řádu několika let. Pokud nebudete kontaktovat asistenční službu již v zahraničí, doporučujeme nečekat a událost řešit s pojišťovnou ihned po návratu. Při prodlevě se komunikace se zdravotnickým zařízením či poškozenou stranou může zkomplikovat. Pozdější podání může nepříznivě ovlivnit výši pojistného plnění - u některých událostí může být nekontaktování asistenční služby ze zahraničí dokonce i důvodem k odmítnutí výplaty plnění.

Budete-li mít přehled o tom, co vše vaše pojištění pokrývá, mnohem lépe se přizpůsobíte vzniklé situaci v zahraničí. Zároveň se vyhnete nepříjemnostem a případným sporům. Před cestou je rozumné si zjistit i například aktuální bezpečnostní situaci v cílové destinaci. Užitečné informace naleznete na portálu Ministerstva zahraničních věcí ČR či na stránkách zaměřujících se na cestování. Kdykoliv si s něčím nebudete jisti, obraťte se na asistenční službu. 

 

Ilustrace:AXA Assistance