MotorInfo

AXA Assistance přichází s novým firemním pojištěním

1.10.2015 08:09
AXA Assistance přichází s novým firemním pojištěním

Nové pojištění Travel4Business zahrnuje cestovní pojištění, právní ochranu, nepřetržitou asistenční službu, až neomezené léčebné výlohy, krytí odpovědnosti za způsobenou škodu do výše až 25 milionů anebo například pojištění firemní elektroniky.

Součástí pojištění Travel4Business je také asistence související s vysláním náhradního pracovníka do zahraničí. To vše pro firemní zákazníky a jejich zaměstnance.

„Travel4Business je specifické cestovní pojištění, které je sjednáno na jméno společnosti a ne na konkrétní jména pojištěných osob. Stačí jen uvést počet zaměstnanců jezdících služebně do zahraničí a upřesnění, budou-li jezdit po Evropě nebo do celého světa. Díky platnosti pojištění pro neomezený počet opakovaných výjezdů není třeba hlásit každou služební cestu zvlášť. To výrazně ušetří čas zaměstnavatelům a firmám, které nepotřebují přihlašovat každého jednotlivého zaměstnance, ani se nemusí zabývat změnou údajů při jeho výměně,“ uvedl k novému typu cestovního pojištění Lukáš Přikryl, vedoucí oddělení marketingu AXA Assistance.

Nové firemní pojištění se opírá o dlouhodobé zkušenosti AXA Assistance, která pečuje o tisíce klientů na celém světě ve spolupráci s pobočkami a osvědčenými partnery. Pojištění lze zvolit ve dvou variantách KOMFORT a EXCELENT, které zahrnují nejčastější rizika a současně zaměstnance ochrání i v mnoha specifických situacích.

Pojištění vyslání náhradního pracovníka

Pokud dojde ke zranění nebo onemocnění zaměstnance, který je vyslán na služební cestu do zahraničí, zajistí AXA Assistance jeho hospitalizaci a ošetření v adekvátním lékařském zařízení. Zaměstnavatel mezitím současně určí náhradního pracovníka, kterému bude zprostředkována doprava na dané místo, a to včetně samotného pojištění. Původně vyslaný pracovník bude přepraven ze zahraničí zpět domů. To vše je pokryto z pojištění Travel4Business.

Pojištění právní asistence

Účast na dopravní nehodě v zahraničí může znamenat pro zaměstnance i firmu nelehkou situaci.  Místní policie často nekomunikuje v angličtině a v mnohých případech trvá na podepsání dokumentů, kterým dotyčný nerozumí. Díky pojištění právní asistence má však zaměstnanec kontakt na asistenční linku, na níž specialisté AXA Assistance zajistí dorozumění s policií a poradí, jak naložit s předloženými dokumenty. Postarají se i o právní zastoupení zaměstnance a v případě nutnosti složí požadovanou kauci. Přidanou hodnotou je rychlé vyřešení vzniklé situace a pomoc s úhradou případných vzniklých nákladů.

Pojištění firemní elektroniky

Travel4Business ochrání pracovníky a samotné zaměstnavatele i při odcizení pracovního notebooku, telefonu, nebo jiné elektroniky, bez které se zaměstnanci na své cestě v zahraničí jen těžko obejdou. Stačí, když pracovník zavolá na nonstop linku, kde vzniklou situaci oznámí, a dostane pokyny, jak postupovat. Škoda bude následně pojišťovnou proplacena bez spoluúčasti zaměstnance.

 

Ilustrační foto:AXA Assistance