MotorInfo

Allianz pojistila Gotthardský tunel

1.6.2013 09:50
Allianz pojistila Gotthardský tunel

Allianz má dalšího netradiční klienta - Gotthardský tunel, který objemem vytěžených skal předčil i egyptské pyramidy.

Allianz byla od svého založení pojišťovnou, která pojišťovala velké projekty, ať už to byl v minulosti Titanik, most Golden Gate Bridge v San Franciscu, nebo dnes nejvyšší stavba na světě Burj Khalifa v Dubaji, či 12 kilometrový most Incheon v Koreji. Mezi její poslední megaprojekty patří také stavba Gotthardského tunelu. Je v mnoha směrech rekordní - z vytěžených skal pro stavbu tunelu mezi Curychem a Milánem by se dalo postavit pět Cheopsových pyramid. Tunel je dlouhý 57 kilometrů a spolu s vedlejšími tunely jeho délka čítá až 152 kilometrů. Skupina Allianz pojišťuje výstavbu tunelu již od jeho začátku. Na některých místech se nad tunelem nachází až 2 300 metrů skal. Při jeho stavbě bylo vytěženo těžko představitelných 13 milionů krychlových metrů skal. Jen pro porovnání - toto množství skalního masivu by stačilo na postavení pěti Cheopsových pyramid v Egyptě. Tunel byl propojen již v roce 2010 a teď na něm probíhají poslední dokončovací práce.

Významné ekonomické spojení

Výstavba nejdelšího železničního tunelu na světě přes alpský masív Gotthard začala v roce 1999 a v současnosti je přibližně tři roky před plánovaným dokončením v roce 2016. Po dokončení výstavby nahradí starší železniční tunel, který byl otevřený v roce 1882. Mimochodem, ten je dlouhý „jen" 15 kilometrů a v době svého dokončení byl také nejdelším železničním tunelem na světě. Tunel přes alpský masiv Gotthard po uvedení do provozu propojí dvě evropská velkoměsta - Curych a Milán. Po roce 2016 tak bude cesta vlakem mezi těmito dvěma městy kratší až o hodinu a trvat bude už jen něco přes dvě a půl hodiny, čímž železniční doprava může konkurovat cestování letadlem, nebo autem. Navíc přeprava nákladu přes Gotthardský tunel výrazně odlehčí staré železniční trati vedoucí starým tunelem.

Jedna pojistná událost už proběhla

Výstavba této obrovské stavby se však neobešla bez problémů. Před započetím stavby se plánovalo dokončení tunelu do roku 2012, ale kvůli náročnosti a nepředvídatelným událostem se termín dokončení posunul o čtyři roky. Jednou z příčin zpoždění byly seizmické otřesy v průběhu let 2005 až 2007, které narušily profil tunelu a na některých místech se dokonce zřítil strop. Náklady způsobené narušením klenby tunelu a poškozením vrtacího stroje ve výši 10 milionů švýcarských franků hradil pojistitel, tedy Allianz, spolu
s Nationale Suisse, z nichž každá ze společností měla na pojistném krytí  50% podíl.


Zajímavá fakta a čísla:

  • Náklady na výstavbu tunelu dosáhly až 12 miliard švýcarských franků.
  • Vlak, který jím bude projíždět, může jet maximální rychlostí až 250 km za hodinu.
  • Tři čtvrtiny délky tunelu byly vyhloubeny obrovskými vrtacími stroji, zbytek za pomoci výbušnin.
  • Maximální sklon tunelu je 0,12 procent, největší převýšení je 550 metrů.
  • V tunelu je umístěno 290 km železničních tratí, 250 transformačních stanic a 6 tisíc km kabelů.